Uppdaterad 2005/02/28

Jessica och Staffan bygger hus!
Bilder

2004-06-02. Första bilden på tomten! Ersmark 3:221, Aftonvägen 11.

2004-06-12. Stort hål för avlopssbrunnar utanför vår tomt, Jessica inspekterar.

2004-08-08. Det som kommer att bli våran väg!

2004-08-21. Det var inte alltid lika torrt vid tomten....

2004-10-02. Vi har börjat avverka träden och elda riset.

2004-10-16. Det blir ved av alla träd.

2004-10-16. Mycket ved blir det.

2004-10-18. Nybyggnadskartan.

2004-10-20. Dags för ytavtäckning! 45-tonnare är lagom, då tar det bara en dryg timme att avtäcka 1569kvm!

2004-10-20. Han började direkt brottas med den största stenen.

2004-10-29. Stenen i dagsljus.

2004-10-29. Denna var så stor och låg så djupt så vi fick spränga den.

2005-01-17. Fyllnadsgrus under grunden, totalt gick det åt 720ton!!!

2005-01-17. Laser är ett måste för att få det rakt.

2005-01-17. Kommunen är och finutsätter.

2005-01-17. En L60-E är lagom för att skotta grus med.

2005-01-17. Och så skall det packas lite.

2005-01-17. VARNING UTFÄRDAS FÖR DENNA GRÄVFIRMA!!! BÖR UNDVIKAS!

2005-01-21. Kantelementen och isoleringen börjar placeras ut.

2005-01-28. Golvvärmeslingor och armering på plats.

2005-01-31. Dags för gjutning, garaget först!

2005-02-01. Och sedan huset. Så här blev resultatet! Jessica står vid ingången.

2005-02-01. Många rör! Detta är det som skall bli badrummet!

2005-02-01. Översiktsbild över resultatet.

2005-02-01. Mästerverket måste ju signeras! :)

2005-02-07 Första av tre lastbilar med husdelar är på plats!

2005-02-07 Vi börjar med att lägga ut plast och isolering på syllen där väggblocken skall placeras.

2005-02-07 Första blocket lyfts på plats! Spännande!

2005-02-07 Kranen körs skickligt av Hasse!

2005-02-07 Så här skall det se ut när det är färdigt.

2005-02-07 Snickaren Lasse fäster husblocken mot varandra.

2005-02-07 Några av väggblocken på plats!

2005-02-07 Vardagsrumsfönstren lyfts på plats!

2005-02-08 Sedan är det dags för takstolarna!

2005-02-08 Ett antal på plats.

2005-02-08 Snickaren Kenneth monterar takstolar.

2005-02-10 Masonit och läkt för takteglet börjar komma på plats.

2005-02-11 En decimeter nysnö sätter sina spår om man inte har något tak,,,

2005-02-11 Kanonväder idag!

2005-02-11 Snickarnas byggarbil och våra tegelpannor, 22 pallar som skall upp på taket senare.....

2005-02-11 Kenneth spikar vindskivor.

2005-02-11 Mera vindskivor.

2005-02-17 Diffusionsplast och glespanel uppspikat i garagedelen.

2005-02-18 Har man ingen traktor får man jobba själv när en pall med ventilationsgrejer skall in i huset.

2005-02-19 Mellanåsar av 2-tum-4 har spikats upp mellan takstolarna och dessa håller här på att riktas upp.

2005-02-21 Vi har fått mycket hjälp av Janne, här håller han på med övergången till ryggåstaket.

2005-02-22 Kanonväder vid huset idag!

2005-02-22 Plasten uppe i husdelen och den första raden paneltak är spikad!

2005-02-25 Takstolarna i ryggåsdelen, vi har kottlat för att kunna spika mellanåsarna i något.

2005-02-26 Vi försöker markera ut innerväggarna trots snö och is på golvet....ingen värme än med andra ord....

2005-02-28 Janne hjälper till idag med.

2005-02-28 Minus 18grader inne....tur att Jessica har en fin mössa!

2005-02-28 Är det så kallt så kan det behövas lite extra på fötterna!

2005-03-02 Här har jag börjat lägga på den provisoriska isoleringen så det går köra lite värme.

2005-03-02 Diffusionsspärr upphäftas och tejpas i alla skarvar.

2005-03-12 Jag håller på meka lite el så vi äntligen kan få på lite värme inomhus!!

2005-03-12 Lite paneltak har vi hunnit spika upp också. Stöttorna behövs till vi reglat upp väggarna.

2005-03-12 Bara tre buntar takpanel kvar att spika upp!

2005-03-18 Jessica får äran att spika upp den första väggregeln!!

2005-03-21 Nu börjar det likna något och man får lite bättre uppfattning om rummens storlek.

2005-03-24 Fint vårväder idag, det droppar från taket.

2005-03-25 Mera reglar, här är det lilla badrummet som reglas upp.

2005-03-26 Lite armering behöver kapas bort på sina håll.

2005-04-14 Snart är hela paneltaket uppspikat.

2005-04-23 Dags för takläggning! Janne är tveksam om det bär för traktorn.....vi provhugger med spettet innan han provar....

2005-04-23 Å då vet du, han ba skena -he va knappt ja hann ve!!!

2005-04-23 Nu börjar vi veta hur det skall gå till, alla kompisar på taket så går det undan! 4950 pannor skall upp innan kvällen!

2005-04-23 -Det här var väl inte jobbigt? Vad klagar ni på där uppe på taket?

2005-04-23 Någon minuts vila medans Janne hämtar en ny pall pannor!

2005-04-23 Nu är snart alla pannor uppe på taket!

2005-04-23 Då är det bara att börja lägga ut!

2005-04-23 Efter middagen är alla trötta......

2005-05-07 Elektrikern har börjat dra sina kablar och rör!

2005-04-23 Spånskivorna limmas och spikas med klammerpistol.

2005-05-14 Väggen mellan sovrummet och köket håller på att sättas igen, alla innerväggar isoleras och denna vägg får dubbla lager skivor.

2005-05-14 Jessica städar bort lite byggdamm.

2005-05-16 Nu målar vi det första rummet!